Thành lập Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam.

Ngày 16/6/2015 , tại Khách sạn Continetal Tp.Hồ Chí Minh Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo của 23 trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp có đào tạo ngành…