Nghiên cứu thị trường khách du lịch Đông Âu và Hungary

Chiều ngày 16/12/2014, tại trụ sở Tổng cục Du lịch đã diễn ra buổi báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường khách du lịch Đông Âu và Hungary. Buổi báo cáo có sự tham dự của Tổng cục trưởng…