mtcapra.com
Hoạt động của ngành

Tổng cục Du lịch tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các nước ASEAN

Từ ngày 22 đến ngày 29/9/2018,Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại các nước ASEAN và các hãng hàng không tổ chức Chương trình phát động thị trường các nước ASEAN (Philippines – Indonesia – Malaysia). Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động đa...

Read More