Thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam

vietnam_tourism_timelesscharm

Việt Nam là đất nước đã được một số tạp chí danh tiếng trên thế giới bình chọn là một trong những điểm đến tuyệt vời về ẩm thực, cho đến nay đã có một số hoạt động sưu tầm, quảng bá ẩm thực được tiến hành bởi một số tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát triển ẩm thực cho mục tiêu phát triển du lịch ẩm thực bài bản, chưa được tiến hành một cách có hệ thống mang tầm quốc gia mà chỉ thường được lồng ghép trong các hoạt động xúc tiến du lịch nói chung.

Nhằm đưa ẩm thực thành sản phẩm quan trọng của du lịch, thúc đẩy việc phát triển du lịch và thu hút khách đến Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã có quyết định số 61/QĐ-HHDLVN thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam. Trụ sở của Trung tâm đóng tại số 18 Trương Định, P.6,Q.3, Tp. Hồ Chí Minh. Ngày 09/2/2017 Trung tâm đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số A-1705. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Ngân hàng và bắt đầu chính thức hoạt động từ ngày 01/3/2017.