mtcapra.com
Tin hoạt động của VITA Tin tức du lịch

Thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam

Việt Nam là đất nước đã được một số tạp chí danh tiếng trên thế giới bình chọn là một trong những điểm đến tuyệt vời về ẩm thực, cho đến nay đã có một số hoạt động sưu tầm, quảng bá ẩm thực được tiến hành bởi một số tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát triển ẩm...

Read More