mtcapra.com
Tin hoạt động của VITA Tin tức du lịch

Chiến dịch “Nâng cao hình ảnh du khách Việt” – 1 năm nhìn lại

Ngày 9/4/2017, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hanoi 2017, Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) phối hợp với CLB Nhà báo Du lịch tổ chức tọa đàm “Chiến dịch Nâng cao hình ảnh du khách Việt – 1 năm nhìn lại” nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả...

Read More