mtcapra.com
Tin hoạt động của VITA Tin tức du lịch

Chương trình Hành động Hợp tác du lịch Việt Nam- Nhật bản

Ngày 08/11/2018, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp Ủy ban hợp tác du lịch Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 8, diễn ra tại Mie, Nhật Bản. Kế hoạch Hành động hợp tác du lịch Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2018-2020 được ký kết...

Read More