Khách du lịch nội địa

resume writingessay writerswrite my assignmentKhách du lịch nội địa giai đoạn 2000-2015

Chỉ tiêu

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Khách nội địa (nghìn lượt khách)

11.200

11.700

13.000

13.500

14.500

16.100

17.500

19.200

Tốc độ tăng trưởng (%)

4,5

11,1

3,8

7,4

11,0

8,7

9,7

 

Chỉ tiêu

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Khách nội địa (nghìn lượt khách)

20.500

25.000

28.000

30.000

32.500

35.000

38.500

57.000

Tốc độ tăng trưởng (%)

6,8

22,0

12,0

7,1

8,3

7,7

10,0

48,0

 

Nguồn: Tổng cục Du lịch

research paper for saleonline essay writer