Thủ tục đăng ký hội viên

buy research papers cheapcheap custom writing serviceessay writersBước 1. Nghiên cứu các thông tin về Hiệp hội Du lịch Việt Nam. 

Bước 2. Hoàn tất Hồ sơ đăng ký ra nhập Hiệp hội Du lịch Việt Nam:

+ Đơn đăng ký gia nhập HHDLVN (tải về)

+ Tờ khai Hội viên (tải về)

+ Bản sao Quyết định thành lập,

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 3. Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Việt Nam ra quyết định công nhận Hội viên trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
* Lưu ý
: Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: +84 24 3942 76020 / 

Trần Thanh Quỳnh | email: vita.vanphong@gmail.comhttps://essay-online.com/essay writer