mtcapra.com
Tin tức du lịch

Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động tham quan, tổ chức dịch vụ du lịch tại Cù Lao Chàm

Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động tham quan, tổ chức dịch vụ du lịch tại Cù Lao Chàm gồm 5 Chương, 21 Điều quy định việc quản lý Nhà nước về các hoạt động tham quan, kinh doanh dịch vụ – du lịch tại Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, tỉnh Quảng Nam). Sau gần 10 năm, kể từ khi được UNESCO...

Read More