Khai mạc HĐND TP
Tin du lịch

Hải Phòng: HĐND TP xác định phát triển du lịch là một trong những trọng tâm

phentermine 30mg k27 Tại Trung tâm hội nghị TP, kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV đã khai mạc trọng thể. Tại kỳ họp này, dự kiến tiến hành trong 2,5 ngày, từ 11-13/7/2017, tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh...

Soma Drug Info
Read More