Thay đổi trong việc cấp thị thực du lịch Nga cho công dân Việt Nam

ngasemienthithucchokhachdulichvietnam12083252

Từ ngày 1/12/2016, một số thay đổi mới sẽ có hiệu lực trong việc cấp thị thực du lịch cho các công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga.

Theo công văn của Đại sứ quán Liên bang Nga gửi Tổng cục Du lịch, từ ngày 1/12/2016, việc xem xét đơn của các công dân Việt Nam đề nghị cấp thị thực du lịch sẽ được thực hiện theo kết quả phỏng vấn trực tiếp người làm đơn. Thời gian xem xét là 20 ngày làm việc.

Ngoài ra, khi công dân Việt Nam nộp đơn xin cấp thị thực du lịch Nga tại các nước thứ ba thì điều kiện bắt buộc để xem xét các văn bản cấp thị thực là phải có thẻ cư trú hoặc giấy phép thường trú.

(Nguồn: TITC)