BTlvTCDL1
Hoạt động của ngành Tin du lịch

Triển khai nhanh và hiệu quả các giải pháp tăng trưởng lượng khách quốc tế trong 6 tháng cuối năm

Đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi làm việc với Tổng cục Du lịch vào chiều ngày 10/7/2017 tại Hà Nội. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng lượng khách quốc tế cả năm, ngành Du lịch cần tập trung vào 5 nhóm giải pháp. Một...

Read More