mtcapra.com

Tổng thu du lịch

coursework writing help

 

Chỉ tiêu

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tổng thu từ khách du lịch (nghìn tỷ đồng)

17,40

20,50

23,00

22,00

26,00

30,00

51,00

56,00

Tốc độ tăng trưởng (%)  

17,8

12,2

-4,3

18,2

15,4

70,0

9,8

 

Chỉ tiêu

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tổng thu từ khách du lịch (nghìn tỷ đồng)

60,00

68,00

96,00

130,00

160,00

200,00

230,00

337,83*

Tốc độ tăng trưởng (%)

7,1

13,3

41,2

35,4

23,1

25,00

15,0

* Theo phương pháp thống kê mới

Nguồn: Tổng cục Du lịch

write my essay for mebook report

Tổng cục Du lịch

  • Vietnam_Tourism_TimelessCharm.jpg

Hiệp hội Lữ hành Việt Nam

  • VISTA2015corel12.jpg

Hiệp hội Khách sạn Việt Nam

  • logohhksvn.jpg

Hội Hướng Dẫn viên Du lịch Việt Nam

  • Logo-chuẩn.jpg

Hiệp hội Đầu bếp Việt Nam

  • VICA.jpg

Hiệp hội Đào tạo Việt Nam

  • VITEA.png

Diễn đàn doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

  • logovtf.jpg

Câu lạc bộ du lịch cộng đồng

  • CTC.png